Klachten

Dit onderzoek richt zich op het meten van cliënttevredenheid en is geen loket voor klachten. Dit betekent dat een negatieve reactie wel verwerkt en gebruikt wordt om verbeteringen aan te brengen, maar dat klachten niet naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst in behandeling worden genomen.

Klachtenregeling Jeugd ggz

Jeugd ggz hecht veel waarde aan een correcte klachtafhandeling. Jeugd ggz probeert iedere klacht naar tevredenheid op te lossen.

Jeugd ggz streeft er naar om uw vragen of verzoeken zo goed mogelijk af te handelen. Echter kan het voorkomen dat uw vraag of verzoek niet binnen een redelijke termijn of naar tevredenheid wordt beantwoord of behandeld. Voor dergelijke situaties kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Klachtenprocedure

Geschillencommissie

Dimence is lid van de Geschillencommissie.
Dit betekent dat over Dimence ingediende klachten door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg in behandeling worden genomen. Meer informatie vindt u op:

De geschillencommissie